Personuppgiftspolicy Pea Cellis AB

Personuppgiftspolicy Pea Cellis AB

Policy för person- uppgifter
Pea Cellis AB

Introduktion

För att förenkla för dig som privat kund eller återförsäljare som bl.a. köper produkter och/eller använder prenumerationstjänster från oss på Pea Cellis AB (559216-3389), nedan benämnd PEAC, så har vi samlat information om hur vi behandlar personuppgifter i denna personuppgiftspolicy.

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under Kontakta oss på vår hemsida.

Vi på PEAC är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.Vi arbetar för att upprätthålla en kunddatabas med god datakvalitet, en effektiv och integritetsvänlig behandling av kunddata.

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och stödjer oss på laglig grund för detta; framför allt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”).

I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

För information om hur vi i övrigt delar personuppgifter internt, med leverantörer och samarbetspartners, gå till avsnittet ”Hur vi delar dina personuppgifter”.

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies; läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter som vi samlar in kan variera och beror på vilken tjänst du använder. Vilka uppgifter som samlas in kan också variera beroende på vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, och de funktioner som du använder i tjänsterna. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar. 

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders och kontaktpersoners för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord, samt annan information du lägger till i din profil.
 • Ålder, kön och statistik (demografiska data). Om du är kund hos oss samlar vi i vissa fall in uppgifter om ålder och kön, samt statistik om det område där du bor, t.ex. uppgifter om det bor en stor andel småbarnsfamiljer eller pensionärer i området, eller om det överlag finns många hyresrätter eller bostadsrätter i området.
 • Betalkortsuppgifter m.m. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata.  Vi samlar in data om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker inklusive sidor på sociala medier såsom t.ex. våra Facebook-sidor, och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar).  
 • Intressen och favoriter. Utöver de uppgifter som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in, exempelvis utifrån köp- och läshistorik, hur du navigerar på våra webbsidor och vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev.
 • Personnummer. Vi behandlar ditt personnummer om det är nödvändigt för att verifiera din identitet (exempelvis vid fakturaköp), ålder eller om du loggar in på en tjänst via bank-ID, samt för att stämma av mot NIX-registret.
 • Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal, mejl eller chattsessioner med våra representanter eller när vi kontaktar dig för telemarketing, kan samtalen komma att spelas in och sparas under en viss tid.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

 • Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du tecknar en prenumeration eller när du skapar och använder ett användarkonto i en av våra appar eller på våra webbsidor, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support.
 • Gåvogivare. Uppgifter som lämnas av din gåvogivare för det fall att du får en prenumeration i gåva.
 • Användning av tjänst m.m. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar. I vissa fall kan vi genom särskild mätteknik knyta data vi samlar in om dig via olika enheter du använder när du besöker våra tjänster i syfte att uppnå relevans i anpassat innehåll och annonser på våra webbsidor.

Uppgifter som inhämtas från externa källor

Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid:

 • Vi använder externa tredjepartstjänster för att verifiera och komplettera kontaktinformation och demografiska data såsom statistik för ett visst bostadsområde. 
 • I vissa fall sker insamlingen via vår betaltjänstleverantör, t.ex. Klarna. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.
 • Sociala nätverk, när du ger en tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis samla in dina personuppgifter från en samarbetspartner vid ett event vi arrangerar om du anmält dig till eventet via vår samarbetspartner.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med
dig (”Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att
behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att
kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

 • Tillhandahålla produkter, tjänster och kundsupport. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp och för att förse dig med våra tjänster och produkter, t.ex. prenumerationer, samt för att tillhandahålla kundsupport kopplad till t.ex. ditt köp eller din prenumeration. Vi kan komma att verifiera din ålder, betaluppgifter och/eller ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare via den e-post som du angav vid registrering. Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din adress för att vi ska kunna skicka en produkt som du prenumererar på eller en faktura för betalning av din prenumeration.

  Behandling som vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina kontaktuppgifter om du är kontaktperson för ett företag som köpt en produkt av oss, kan vi med stöd av vårt Berättigade intresse behandla uppgifter om dig och företaget du representerar för att t.ex. kunna tillhandahålla företaget tjänsten eller leverera produkter till din arbetsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport. 
 • Personligt anpassade tjänster. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra webbsidor, intressen och favoriter, din plats, kundprofil och/eller vilka val du själv har gjort. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om personaliserat innehåll är en del av tjänsten) eller Berättigat intresse.
 • Analys och produktförbättring/utveckling. Vi använder personuppgifter för att analysera och förbättra våra befintliga tjänster och produkter, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, vilket innehåll som ska publiceras på webbsidan och placering av innehåll. Vi använder även olika analysverktyg såsom Google Analytics för att samla in data om hur våra webbsidor används och göra analyser utifrån dessa uppgifter. Denna data kan exempelvis visa vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökare tar genom webbsidan, och från vilka sidor besökare lämnar webbsidan. Webbanalys kan även ge insikt i besöksfrekvens och vilket innehåll som besöks under längst tid. Genom att ställa frågor till våra kunder och besökare kan vi också utvärdera våra tjänster och produkter. Denna analys kan bland annat ligga till grund för produktförbättringar. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad ”Business Intelligence”). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik tjänst. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.
 • Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post, telefon, push- funktion eller på andra sätt för att ge dig information som är relevant för din prenumeration, ditt köp eller nyttjande av våra tjänster. Vi kan t.ex. informera dig om när en prenumeration är på väg att uppdateras eller ändringar i våra villkor, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, administrera kundundersökningar, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt eller leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.
 • Användarkonto. När du skapar ett användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och tillhörande uppgifter. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, IP-adress samt eventuella felmeddelanden. Laglig grund: Fullgörande av avtal (t.ex. om du har en digital prenumeration) eller Berättigat intresse.
 • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Vi använder olika kanaler för marknadsföring, t.ex. post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Vår marknadsföring kan baseras på hur du använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt demografiska data såsom ålder, kön, bostadsort och geografisk position. Vi kan exempelvis välja att rikta viss marknadsföring till en viss målgrupp, t.ex. ”kvinnor i Stockholm mellan 30-35 år”. Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring och telefonförsäljning, läs mer under avsnittet ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och ”HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER”. Laglig grund: Berättigat intresse eller Samtycke. I de fall vi använder Samtycke som laglig grund ber vi om ditt samtycke i samband med att vi samlar in personuppgifterna ifråga.
 • Annonsering. Annonser som du ser på våra webbsidor och i andra digitala kanaler kan baseras på hur du använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt demografiska data såsom ålder, kön, bostadsort och geografisk position. När du besöker våra webbsidor kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet ”COOKIES OCH LOKAL LAGRING AV DATA” nedan samt vår cookiepolicy. I vår cookiepolicy kan du även få information om hur du kan hantera dina cookies. Ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam på våra webbsidor samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Vi kan också, i likhet med annonseringscookies, anpassa våra annonser till dig på sociala medier plattformar genom användningsdata från dina besök på våra sociala medier-sidor såsom t.ex. Facebook-sidor. Laglig grund: Berättigat intresse eller Samtycke. I de fall vi använder Samtycke som laglig grund ber vi om ditt samtycke i samband med att vi samlar in personuppgifterna ifråga.
 • Samtalsinspelning. Om du kontaktar oss per telefon, t.ex. för kundsupport, kan samtalet komma att spelas in för din och vår säkerhet och/eller i kvalitet- och utbildningssyfte. Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster eller produkter till det företag du representerar kan de delar av samtalet där avtalsöverenskommelse skapas komma att spelas in för att använda som avtalsunderlag. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.
 • Övrigt. Vi har valt att uppmärksamma vissa tjänster lite extra under rubriken ”SÄRSKILT OM NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER”. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas om du tar del av dessa tjänster. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra webbsidor, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies (t.ex. för annonsering). I vår cookiepolicy hittar du mer information om cookies. På vår sida för vanliga frågor hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.  

 • Nödvändiga cookies/tekniker
  Vissa cookies och liknande tekniker gör att webbsidan fungerar säkert och korrekt, och webbsidan kan således inte fungera ordentligt utan dessa. Exempel på nödvändiga cookies/tekniker är sådana som används för att utföra åtgärder som du har begärt, exempelvis inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller när du ska fylla i ett formulär.
 • Analys & Utveckling
  Dessa cookies och tekniker används för att ta fram statistik över besök på webbsidan för att optimera dess navigering och innehåll. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra webbsidor och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Vi använder bl.a. realtidsverktyg för att kunna avgöra vilka nyheter som ska publiceras vid vilken tidpunkt. Andra verktyg, t.ex. Google Analytics, används för att följa och analysera läsandet över tid.
 • Anpassa marknadsföring och innehåll
  Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse på våra webbsidor och appar, samt för att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden. Med hjälp av dessa mättekniker kan vi anpassa innehåll och erbjudanden baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på vår webbsida/app.
 • Annonscookies 
  Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies för att kunna leverera annonser på våra webbsidor, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med företag som utför tjänster för vår räkning. 

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden 

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Betaltjänstleverantörer

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på en sådan leverantör är KLARNA. Klarna är själva personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra
  behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller
  bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att
  förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor
  som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi
  ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Kontaktuppgifter och annan kunddata

 • Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundtjänst med frågor gällande hantering av dina personuppgifter.
 • Användarkonto. Du kan även kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.
 • Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet, eller kontakta kundservice. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina individuella rättigheter

Du har följande rättigheter.

 • Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfrittbegära en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 • Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. 
 • Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos IMY, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s webbsida hittar du här: https://www.imy.se/.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden. 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, så skyddar vår 3dje parts leverantör Klarna dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som behandlar personuppgifter i USA och andra länder utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev, för utveckling och underhåll av våra system och för webbanalys. Länder utanför EU/EES tillerkänner inte alltid motsvarande skydd för personuppgifter som länder inom EU/EES. Det krävs därför att särskilda skyddsåtgärder vidtas när personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall vi använder leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU- kommissionen.

Det finns tre olika uppsättningar av standardavtalsklausuler. Du hittar samtliga på den Europeiska kommissionens webbsida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics (se mer om ändamålen under “Hur vi använder personuppgifter” och “Cookies och lokal lagring av data”). Google Analytics lagrar data för vår räkning i flera länder, bland annat USA. Mer information om Googles datacenter och var de finns hittar du här: https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Google använder i sin tur olika underbiträden som behandlar data i olika länder. Mer information om dessa underbiträden och var de finns hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

De standardavtalsklausuler som tillämpas när vi använder Googles tjänster hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kriterier som avgör lagringsfrist. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.
 • Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation.
 • Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade.
 • Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det (läs mer under ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”). Vi sparar dina uppgifter för marknadsföringsändamål i upp till 24 månader efter att tjänsten (t.ex. en prenumeration) har avslutats eller att du köpt en produkt. 

Uppgifter om köp/transaktioner. Om du är eller har varit kund hos oss sparar vi information om dina köp/transaktioner i 7 år för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Kontaktpersoner hos företag. Om vi behandlar dina personuppgifter som representant för ett företag, t.ex. i samband med kontrakt eller kontaktperson kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter avslutat event. 

Potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder och eller partners via telefon för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.

Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 24 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. 

Uppgifter som förekommer i samtalsinspelningar. Vi sparar samtalsinspelningar i upp till 3 månader från inspelningstillfället.

Övrigt
Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ. 

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. 

Särskilt om några av våra tjänster

Nedan följer särskild information om några av våra tjänster som vi vill uppmärksamma lite extra. För att läsa mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in, varför och på vilket sätt vi använder dem så hänvisas till informationen i avsnitten
ovan.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft om det krävs enligt lag.

Policyn uppdaterades senast den: 01 januari 2022

Varukorg